Olomouc

dentristry

Help of the representative of many European universities in admission procedures at the branch of dentistry in Olomouc

Olomouc

Olomouc

Olomouc

Olomouc is a stately town in the eastern part of the Czech Republic, on the Upper Moravian
Lowlands. It is the capital of the Olomouc region and the Olomouc county. It is the historical capital
of Moravia and is the main city of the Haná ethnographic region.

Olomouc is one of the most important administrative, industrial, commercial and service, academic
(including the Palacky University) and cultural centers in the country. It is also an important road
junction (expressways in the direction of Brno, Ostrava / Bielsko-Biała and Hradec Králové /
Wrocław) and railway (the second railway corridor from Poland to Austria and the third railway
corridor from Slovakia via Ostrava, Prague and Pilsen to Germany).
According to data from 2009, the city’s area is 103.36 km², and its population – 102.225 people.

 

University

University

University

The Palacky University immediately after the Charles University is the oldest university in the
Czech Republic. It was founded in 1573. The medical direction was opened in 1753 as part of the
philosophical scholarship.

In 1873, the university was closed in 1947 to be re-opened as a separate university under the name
"Univerzita Palackieho". The University offers a six-year program of medicine and from 2010 a 5-year program of dentistry and 25 doctoral programs in both English and Czech. The University strives to develop all medical students in as many areas as possible, however,
oncology, cardiology, toxicology and transplantology are a definite specialty. The university building itself is new and quite futuristic. Some of the professors complain about the lack of a “soul” but quickly cease when talking to them about the equipment of the university which is at the highest level. The refurbished university will offer the future student what they will need during
their studies in Olomouc. 

Ołomuniec, uniwersytet

Egzamin wstępny

Egzamin wstępny składa się z pytań z chemii, biologii oraz fizyki lub matematyki (ostatni przedmiot jest do wyboru). Po teście pisemnym następuje egzamin ustny ale jest to bardziej rozmowa i sprawdzenie wiedzy z angielskiego kandydata. Rozmowa dotyczyć będzie osobowości i motywacji aplikującego.
W Ołomuńcu wymagany jest certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego (przynajmniej B2 lub IELTS przynajmniej 6 lub TOEFL przynajmniej 87) Jeśli nie posiadasz takiego certyfikatu możesz napisać test z języka angielskiego w dzień egzaminu wstępnego.

W roku 2018 egzaminy wstępne odbędą się
09.04.2018 w Ołomuńcu (termin na wysłanie dokumentów do 23.03.2018)
28.05.2018 w Ołomuńcu (termin na wysłanie dokumentów do 07.05.2018)
25.06.2018 w Ołomuńcu (termin na wysłanie dokumentów do 04.06.2018)

Aby zapisać kandydata na egzamin wstępny musimy otrzymać dokumenty na adres
Aleja 1000-lecia 65
34-400 Nowy Targ
Filip Rzepecki
Najpóźniej do daty wpisanej powyżej obok daty egzaminu.

Dokumenty

– Podpisany wniosek – wypełnienie tego wniosku odbywa się drogą elektroniczną na koniec wniosek ten musi zostać wydrukowany i podpisany. Wniosek znajduje się TUTAJ.
 Na początku należy wybrać odpowiednią uczelnię czyli – Faculty of Medicine and Dentistry. Następnie wybrać „Form” – „Master” a na koniec „Field” czyli Dentistry lub General Medicine.
 WAŻNE aby w „Additional information” Zaznaczyć opcję „I am applying through an agency” a w wyskakującym okienku wpisać – „Filip Rzepecki Pośrednictwo”

– Świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo maturalne // (kopie notarialne + tłumaczenia na język czeski)

– CV – Krótkie CV po angielsku dotyczące życia i edukacji, wliczając ewentualną pracę, studia itp.

– Oświadczenie po angielsku na temat „co skłoniło Cię do medycyny jakie są twoje plany z nią związane”

– 2 zdjęcia paszportowe

– Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 650 Czeskich Koron.

– Kartka z twoim imieniem i nazwiskiem, adresem email, datą egzaminu (09.04) oraz numerem telefonu

Wykonujemy również tłumaczenia przysięgłe dla naszych kandydatów. Koszt takiego tłumaczenia to 450 zł za cały komplet dokumentów

Opłaty

Kierunek Lekarsko Dentystyczny 11.800 euro za cały rok akademicki płatne w jednej racie

Opłata rekrutacyjna – 650 koron.

Za naszą pracę nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Jesteśmy oficjalnymi przedstawicielami Uniwersytetu Palacký’ego w Polsce.

Dane do przelewu opłaty rekrutacyjnej
Bank: Komerční banka Olomouc

Adres Banku: Tř. Svobody 14, 772 00 Olomouc, Czech Republic

BIC/SWIFT Code: KOMBCZPP

Numer Konta (IBAN): CZ9801000000433855090287

Odbiorca: Palacký University
Tytuł przelewu: „Imię nazwisko – application fee”

 

Dyplom uczelni

Dyplom uczelni jest uznawany w całej Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikacji czy zdawania egzaminów LEK lub LDEK.

Z naszej strony mogą Państwo liczyć na szybka i sprawna obsługę administracyjna związaną z rekrutacją kandydatów na studia medyczne (świadczymy swoja usługi od 2011 roku, z naszej pomocy skorzystało już ponad 500 kandydatów), pomocą w znalezieniu mieszkania oraz sprawdzeniu umowy wynajmu, stałym kontaktem w razie jakichkolwiek problemów w czasie studiowania.